Om företagshistoria

Fråga:
När man samlar berättelser var i tiden ska man leta? I företagets historia eller i nutiden?
Svar:
En av anledningarna att jag talar om storytelling istället för historieberättande är att ordet historia på svenska språket för just tanken dels till det förflutna dels till något lustigt, typ rolig historia. Om jag måste uttrycka mig på svenska använder jag därför alltid…


ordet berättelse istället för historia just av den anledningen.
Om vi ändå lyssnar på frågan: leta i nuet eller företagets historia? så finns det anledning att filosofera lite om dessa berättelser från det förflutna. Organisationens historia, alltså.
Jag anser att man visst ska hämta berättelser från det förflutna som man har god användning för i dagens verksamhet. Vi kan alltså med de värderingar som i dag styr organisationen selektivt hämta berättelser som gör nytta i dag.
Ett historiografiskt synsätt innebär, så vitt jag förstår, just att man hämtar det man vill ha för att det ska passa den berättelse som man behöver i dag. I ett företagsexempel innebär det att vi samlar berättelser som stöder våra kärnvärden även om organisationen inte uppfattade dessa värden på den tiden det begav sig.
Det betyder inte att man behöver förtiga misstag och besvärliga fakta. De kan vara nog så viktiga att ha med. Men man förstås ska välja.
Ta till exempel Kamprad och nazismen och alkoholismen.
Alltså. Hämta nödvändiga berättelser från företagets historia men skörda och dramatisera bara dem som har ett uppdrag att fylla i dag.
Sen är det förstås så att Corporate Storytelling fram för allt bör befinna sig i nuet och framtiden. Det är absolut inte museiverksamhet vi sysslar med i de organisationer där jag deltar i skördearbetet.
Den organisation som vill ha en styrning och riktning mot framtiden måste alltså försöka ta makten över historien och berättelserna om det förflutna. Genom att skörda berättelser som passar dessa syften och att genom att berätta dem och leva efter de värderingar som berättelserna visar kan vi också styra in i framtiden.
En organisation behöver berättelser om var vi kommer ifrån, var vi befinner oss och vart vi är på väg. Inte minst är detta viktigt att hantera strategiskt vid fusioner och förvärv.

%d bloggare gillar detta: