Organisationsterapi

Ibland märker jag hur jag, ofrivilligt, får en slags terapeutisk roll när jag skördar organisationsberättelser. Det är så mycket som kommer fram och behovet att få berätta – att någon lyssnar– frigör mycket energi. Jag är ingen terapeut men det finns faktiskt terapeuter som arbetar med individberättelser, så kallad narrativ terapi. Så här:


beskriver t ex FamiljeTerapeuterna i Göteborg tanken bakom narrativ terapi i samband med att de erbjuder utbildningar i narrativ terapi::
Det narrativa förhållningssätet är ett synsätt som framhåller att vi människor skapar mening i våra liv och vår tillvaro genom de berättelser vi formulerar om oss själva och andra. I detta perspektiv kan de narrativa samtalen ses som en process där fokus flyttas från personens problemfyllda livsberättelse till mer önskade och rika berättelser om personens förmågor, intentioner, värderingar och livsdrömmar.
Det där stämmer rätt bra för Corporate Storytelling också trots att jag arbetar med företag och organisationer. Ibland kan organisationen få en nästan terapeutisk poäng av att välja, skörda och hantera sin viktigaste berättelser.
Sen är det ju förstås mer fokus på begrepp som vision, mening, mål och framförallt business i företagsvärlden.