Händelsebaserat berättande

Den här och förra veckan har jag hållit och ska hålla ytterligare en rad föreläsningar och seminarier. Jag var i Västerbotten vid universitet och marknadsföreningsförening, jag träffar kommunikatörer och chefer i Stockholms Stad, jag talade inför representanter för Försvaret, jag träffar ansvariga för tidningsproducenter, jag möter människor från Sas, Riksgälden och flera Forskningsinstitut och jag ska nu träffa medarbetare från Svenska Institutet för att tala Sverigebild i dramaturgiskt storyformat.
Hela tiden upprepar jag att berättandet fungerar bäst om det är befolkat, emotionellt och händelsebaserat. Då arbetar storytellingmetoden optimalt.