Intervjuad i Svenska Dagbladet

I går publicerades artikeln Bärande berättelse av Lars Berge i SvD. Jag försvarar, i artikeln, bland annat nutidens berättelser som utgår från företag och organisationer. Historien har inte upphört, människan fortsätter att berätta som hon alltid gjort även om hon inte är s k kulturarbetare.
Berättande som marknadsföringsstrategi är termiter som långsamt gnager sönder berättarkonstens hela idé, menar däremot kulturjournalisten Andreas Åberg.
Vi tycker förstås olika, Åberg och jag. Vi betraktar samtiden utifrån olika perspektiv. Här finns artikeln i Svenska Dagbladet.