Visionsberättelser om Östra Svealand

Regionplane- och Trafikkontoret, RTK, vid Stockholms läns landsting, har givit mig i uppdrag att försöka bygga stories om framtiden i regionen. Det är en utmaning att bygga en berättelse om en tid som ännu inte varit. Vi har haft inledande möten och i nästa vecka ska jag börja skörda berättelser för att sen kunna göra en tänkbar framtid synlig med element från dagens verklighet. Här finns information om det grundliga och systematiska arbetet att göra regionen kring Mälaren, med Stockholm som nav, till en av de främsta i Europa. Storytelling kan göra en framtid synlig och därmed bidra till att den kommer. Fakta och vetenskap har RTK redan, nu gäller det emotionella visioner av våra barns framtid.