Storytelling i PR

Fråga:
Kan man använda storytelling i PR-arbetet?
Svar:
Javisst kan man det. Relationerna till omvärlden och att vara med att bygga bilden av sen egna organisationen är i fokus när man arbetar med PR. Det är klart att man vill leverera mentala och emotionella bilder, upplevelser och insikter. Man vill påverka snacket. Det är ju därför man håller på med PR. Själv minns jag…


ett fantastiskt exempel av storytelling i PR-arbetet där jag själv var delaktig för några år sedan.
Det var när jag hade ett uppdrag för Kanal 5. Ett rätt omfattande samarbete där Kanal 5 ville enas om sin historia och vilka som var deras viktigaste berättelser och hur de skulle kunna synliggöra sin företagskultur inför 15-årsdagen.
Jag minns att snittåldern hos medarbetarna var 29 år så personalen hade inte en gemensam erfarenhet av TV-kanalen trots att den var relativt ung.
Hur som helst, med Dr Livingstone-metoden samlade jag in ett 40-tal berättelser som sedan bearbetades och producerades som en storybook.
40 berättelser från den där Henning Sjöström ringde skogsmiljonären Matts Carlgren till utnämningen av Kanal 5 som Sveriges bästa arbetsplats. Ett stycke svensk mediehistoria i anekdotiskt format helt enkelt.
Vad har nu detta med PR att göra?
Jo, när Kanal 5 började tjäna massor av pengar och samtidigt utsågs til Sveriges bästa arbetsplats så kände sig t o m Dagens Industri tvungen att skriva om denna kommersiella TV-kanal trots att den egentligen hörde hemma på Nasdaq och inte var självklar i DI:s spalter.
Det blev ett helt uppslag i DI. Reportaget byggde helt på de bilder vi hade arbetat fram om Kanal 5 och hennes personlighet.
Just det, hennes.
Vi hade nämligen också beskrivit Kanal 5 som en 15-årig tjej med tandställningen på plats. Från att ha varit utanför och mobbad var hon nu bäst och populärast i klassen och någon som alla ville vara med trots att hon hade en okänd frånvarande fader (en riskkapitalist i USA).
Man kan gestalta ett företag på det sättet också. I grunden var det 40 korta berättelser kronologiskt ordnade. Dessa la samtidigt grunden till bilden av den femtonåriga flickan.
Eftersom de 40 berättelserna var baserade på sanna händelser och var stories som höll mot verkligheten så attraherades journalisten direkt av dem och byggde hela Di-uppslaget på vårt grundliga förarbete.
Han hade t o m boken som källhänvisning i en fotnot.
Det är just det det handlar om. Leverera inte sagor utan verkliga emotionella berättelser. En del av PR-arbetet handlar just om publicitet. Journalister gillar bra berättelser. Därför kan storytelling med fördel användas i PR-arbetet exempelvis i relationer med media.
Kanal 5-exemplet är ett klockrent exempel på detta. Dessutom är DI-publiceringen en story i sig som man får av bara farten.
Publicitetsvärdet för Kanal 5 när man fick ett helt, mycket positivt, uppslag i Dagens Industri var till råga på allt säkert tillräckligt stort för att täcka kostnaderna för hela stortellingprojektet.
Då har kanalen dessutom kvar sina stories. De blir aldrig gamla eftersom de är sanna. Av bara farten fick Kanal 5 också en historieskrivning som de kan fortsätta att bygga på med åren.

%d bloggare gillar detta: