Engagerade och tillgängliga

20.000 poliser har i arbetet med värdegrunden reflekterat över tre viktiga ord för att göra ett bättre jobb: Engagerade, Effektiva och Tillgängliga ska de vara. Det kostade polisen 4,2 miljoner kronor, hävdar Metro. Som storyteller får jag…


ofta komma in i organisationer som just haft en värdegrundsprocess som till slut landat i några ord om hur man vill vara. Det kan vara ord som dessa polisen valde: Engagerad, Effektiv eller Tillgänglig.
Vem vill inte vara det. Jag vill gärna vara det. Dessutom vill jag vara:
Professionell, Långsiktig, Ärlig och så vill jag arbeta Med Driv!. Ord som brukar vanliga i såna här kärnordsformuleringar.
Orden är förstås meningslösa utan händelsebaserat berättande.
Som storyteller / storylistener får jag ta fram metoder för att söka berättelser som i bästa fall kan fylla dess ord med bilder och visioner för nuet och framtiden. Kanske till och med att man kan söka exempel från det förflutna retroaktivt med orden som ledstjärnor.
Det tror jag polisen mycket väl skulle behöva nu efter den senaste veckans varumärkesförsvagande nyheter om rasism, sexism och vapenfetischism.
Jag hade för några år sedan uppdrag på Polishögskolan i Solna. Jag känner väl till ambitionerna som finns att bygga en bra svensk poliskår som förstår och speglar dagens svenska samhälle.
Inte en bepansrad folkföraktande nedtryckare utan en mjukare lyssnare vars viktigaste ”redskap” är öronen. Det är öronen man lyssnar in situationen med innan man agerar, och förhoppningsvis agerar engagerat och effektivt .
Storytelling är ett viktigt verktyg i dessa värdegrundsprocesser. Gärna innan de värdebeskrivande orden ens formuleras.
Helst storytelling först och kärnvärden sen. Men det går förstås att leta i kulturen efter stories i efterhand för att göra orden begripliga.

%d bloggare gillar detta: