3,9 av 4 möjliga

Nu har utvärderingen kommit från det lunchseminarium där jag nyligen talade tillsammans med Magnus Helander från Moderna Filmer. Deltagarna fick bland annat svara på om seminariet uppfyllde förväntningarna respektive om deltagarna kunde rekommendera detta seminarium Omdömet blev bästa möjliga från av alla deltagare utom en, vilket gav slutbetyget 3,9 av 4,0 möjliga. Temat var storytelling och dess olika distributionsformer. Storytellers och Moderna Filmer har arbetat fram flera olika koncept för digital storytelling.

En typisk entreprenörsberättelse

För sju år sedan skulle it-konsulten Joakim Eriksson gräva upp tomten vid sin sommarstuga. Men ingen firma hade tid att hjälpa honom. De bad att få återkomma, vilket de antingen inte gjorde eller så var de inte intresserade. Månaderna gick och till slut beslöt sig Joakim Eriksson, i ren ilska, för att köpa en egen grävmaskin för 200.000 kronor. Han grävde själv upp tomten och istället för att sälja maskinen som planerat efter avslutat jobb satte han in en annons i tidningen där han sökte grävmaskinister. Addschakt var skapat. Resten är som man brukar säga historia, läs själv.

Hos Domstolsfolket i Uppsala

I dag har jag genomfört ett Storytellingseminarium hos Domstolsfolket i Uppsala. Anställda vid Tingsrätten och länsrätten var samlade i den stora rättssalen där jag bl a talade om berättelsen som kulturbärare. Kanske kan till och med en domstol med hjälp av berättarkapitalet marknadsföra nyttan med sin roll i samhället. Dessutom står domstolen inför stora rekryteringar på grund av åldersstrukturen. Flera domstolsstories kom fram under seminariet. Domstolen är förstås djupt involverad i samhället, vilket berättelserna visar.

Uppdrag hos Banverket ICT

Den 17-18 december ska jag träffa Banverket ICT. Vid en personalaktivitet i Gävle ska jag tala om nyttan och visa fördelarna med storytelling i processer där man arbetar med att utveckla varumärken. Banverket ICT har redan påbörjat varumärkesprocessen och vill under 2009 inventera och identifiera sitt berättarkapital. De vill befolka varumärket med berättelser från verkligheten. Jag ska inspirera och låta dem smaka på metoden. Detta är ett sammanhang där Storytellingmetoden, i meningen söka, skörda och använda organisationens berättelser, är både rolig och effektiv.

Kraftfullt trendbrott på gång

Konjunkturläget bäddar för ett paradigmskifte i kommunikationen. Gamla, tunga, storskaliga kommunikationslösningar klingar av till förmån för det nya. Mer flyttas kraftfullt till den Sociala webben men också in i organisationerna via Storytelling och Word of Mouth. Detta sätt att vara är billigare och arenorna och tekniken ligger redan där och väntar. När Obama rider in…

Läs mer