The greatest story ever told

En vän till mig brukar säga att berättelsen om Jesus är ”The greatest story ever told”. För mig är berättelserna om Jesus som gick in och röjde i templet, som tvättade de utstöttas fötter eller som fick den lame att resa sig och gå exempel på typiska tros-och värderingsstories. I Gamla Testamentet finns lagar och regelverk i Nya Testamentet finns exemplen som visar hur man lever sina värderingar. De blir uttryck för mål och vision om man så vill. Så kan man tänka i arbetslivet också. Vad påstår vi att vi lever och vill leva i den här organisationen och hur lever vi våra påståenden?