Så odlade Apple företagsfolklore

Redan när man startar ett företag är det viktigt och möjligt att skapa förutsättningar för en användbar företagsfolklore som kan användas i Corporate Storytelling. Inte minst när det gäller värderingar och etiska frågor. Genom att formulera värderingar och tala om önskade förhållningssätt kan man agera på ett sätt som föder berättelser. När Apple började så talade man exempelvis inte om kärnvärdesord typ integritet, sanning och rättvisa. Istället kunde man påstå att man ville vara goda samhällsmedborgare och liknande. Detta har en av Applegrundarna, finskättade Mike Markkula vid Santa Clara University, själv berättat om.