Berättande organisation

Ett begrepp som funnits i många år i och om organisationer är Den lärande organisationen. En filosofisk definition av författaren och forskaren Peter Senges hittar jag på nätet: ”en lärande organisation är organiserad på ett sätt som överensstämmer med den mänskliga naturen – och människan är av naturen intresserad av att lära.” Nu har jag börjat tänka på begreppet Den berättande organisationen


…ett spännande begrepp skulle det kunna vara om en organisation som förstår värdet av att skörda sina berättelser och sätta dem i arbete, något jag hela tiden talar om. En berättande organisation är ju faktiskt också, så som den lärande enligt definitionen här ovanför, baserad i den mänskliga naturen.
Jag ska fundera vidare på den bilden av en storymedveten organisation.
Senge skriver också: ”En organisation där man förmår att ta tillvara den kunskap som redan finns och där man kan utveckla ny kunskap i takt med att omgivningen förändras, har ett försprång framför andra organisationer.
Fungerar rätt bra med tankarna på det den här webbplatsen.

%d bloggare gillar detta: