Känslor driver business

Jag har flera gånger på senare tid på fältet upplevt kraften i medarbetares lustkänslor inför sitt företag. Känslor som visar sig i berättelser som i sin tur bygger kultur, accept och framtidstro. Hur har ni det med berättelserna i din organisation. Ett sätt att…


känna av läget, ta tempen så att säga, är att gå till den plats där människor möts.
I dag har vi ingen lägereld. Men vi har fikarum, kaffeautomat, rökyta eller after- work-plats.
Jag rekommenderar, vad antropologer brukar kalla, diskret deltagande observation. Bara lyssna. Vad talar de om?
Som en annan Dr Livingstone kan man granska kulturen genom att lyssna på vad människor talar om. Det kan vara utgångspunkt för ett slags startläge som man kan utgå från innan man börja arbeta med berättarkapitalet.
Storytellingprocessen kräver sen att man väljer och skördar berättelser, sätter dem i arbete och låter det emotionella kapitalet påverka utvecklingen av organisationen.