Flensberättelser

Idag har jag rest runt 10 timmar i Flens kommun för att lägga grunden till mitt pågående arbete med att befolka Flens varumärke. Jag har träffat politiker, chefer, vanliga Flensbor och sett mig mycket omkring för att hitta de emotionella bilderna av Flensfolket. För mig handlar det om människor som lever och har levt i Flens kommun och vad som är typiskt för dem. Flen är en av de 5 kommuner som jag nu arbetar med. Jag är nu i inläsar- och inkännarfasen när det gäller Flens kommun.