Hos Diakonia

I går var jag hos Diakonia. Diakonia är en av de stora svenska biståndsorganisationerna med verksamhet över stora delar av världen. Jag träffade bland annat de regionansvariga från olika världsdelar. Min uppgift var att…


…tala om storytelling som metod att bygga emotionella bryggor mellan den befolkade verklighet de känner från verkligheten i samarbeten med organisationer ute i världen och det formella rapportspråk som präglar avrapporteringen i den här branschen.
Alla dessa människor har haft starka upplevelser av meningen och nyttan med biståndsverksamheten. De brinner. Jag coachade dem och uppmuntrade dem att tala om sig själva och om händelser som berört dem.
Den faktuella informationen kring projekten och organisationen finns ju redan noga dokumenterad, så den var inte på programmet igår. Nu var det fråga om att emotionellt beröra den som inte redan vet.
Det var fantastiskt att höra dem säga typ:
Hej jag heter Eva. Jag bor Afrika. Jag ska berätta om en gång när jag besökte en by i Kenya och träffade en hel grupp människor som vi stödjer via deras organisationer. Speciellt minns jag en kvinna i en gul klänning. Kvinnan var lång och vacker. Hon ställde sig upp på cementgolvet under det korrugerade plåttaket och ….osv
Det personliga tilltalet och det personligt upplevda kan ladda biståndsorganisationen med liv och själ. Avslutningsvis fick var och en berätta inför kameran, en slags Digital Storytelling.
Slutligen kanske vi alla kan se korta Diakoniasnuttar på någon eller några minuter på Youtube.
Just i byråkratiskt reglerade sammanhang, exempelvis i avrapporteringar till Sida, kan den emotionella bryggan bädda för förståelse inför den regelstyrda faktuella redovisningen.
Den här typen av emotionella bryggor har jag flera gånger tidigare introducerat til insamlingsorganisationer.
Forskare är en grupp som också nytta av detta. Särskilt när de är så avancerade att andra inte förstår vad de gör och när de är beroende av att övertyga dem som håller i pengarna.
Även de som håller i pengarna har ju förstås ett hjärta som kan beröras. Då är storytelling med bilder hämtade från verkligheten ett kraftfullt verktyg.