Landsbygdskonferens 2008

Den 22-23 oktober hålls i Emmaboda Landsbygdskonferens 2008 med temat: Byautveckling – Hållbara bygder .
Forskare, tjänstemän, eldsjälar, politiker och entreprenörer möts i Emmaboda Folkets Hus. Jag har blivit inbjuden och kommer..


…under dag 1 att tala under rubriken: Storytelling. Hur kan vi skapa sanna berättelser om våra byar som för utvecklingen framåt?
Det är ett spännande sammanhang och jag kommer att berätta bland annat om hur jag arbetat med stora och små kommuner. Vilka berättelser skördar de för att bli synliga och attraktiva.
Jag kommer att ge råd och förhoppningsvis kommer jag att stimulera deltagarna att tänka som så att berättelserna finns, vi behöver inte hitta på dem. Det gäller att veta vad man vill, att söka efter berättelser som stöder strategin och att sedan skörda dem och sätta dem i arbete.