Fem råd från Niklas Olovzon

I en artikel i Shortcut ger Niklas Olovzon inspirationsråd. Niklas är en erfaren storyteller som gärna talar om emotionell kommunikation. Här under är några punkter och hela artikeln finns här:
Så inspirerar du som individ eller ditt företag omvärlden:
1. Tänk känsla framför förnuft.
2. Visa sammanhang framför enskildheter.
3. Skapa beröring istället för bevisning.
4. Tala om mening istället för funktion.
5. Berätta en inspirerande story istället för att räkna upp en mängd fördelar.