Ett diskret pekfinger

När Syddansk Universitet beskriver en utbildning i strategisk storytelling filosoferar man bland annat så här: Berättelsen fungerar som ett diskret…


…pekfinger genom att utmana eller bekräfta etablerade föreställningar – men ändå utan att vi märker vad som sker.
Berättelser spelar en roll i alla verksamheter och de kan ha en positiv eller en negativ påverkan. Om en berättelse upplevs som sann och som ett uttryck för verksamhetens kärnvärden, kan den också åstadkomma engagemang och växande
.
Det är en aspekt av det som den hör sidan uthålligt kommunicerar. Danskarna säger också så här:
Storytelling förmedlar och förklarar komplexa sammanhang utan att belasta mottagaren med stora mängder fakta och data och krav på logiskt tänkande. Berättelsen kan överraska och medvetandegöra, eftersom den uppfattas omedelbart känslomässigt.
Jag hade inte kunnat säga det bättre själv.
Sen har vi förstås den verkliga utmaningen. Att skörda berättelser, att värdera dem och att förpacka dem och sätta dem i arbete. Det är att gå från teori till handling och det är det få behärskar.
Jag märker det ofta när jag möter besvikna organisationer som kört fast när konsulterna kunde läxan men inte praktiken. Jag redovisar då mina egna metoder och hur jag har jobbat. Då vet de att de får ett skörderesultat och att de ser vägar att sätta berättelserna i arbete.