Kan man ta storytelling först?

Fråga:
Kan man inleda sitt varumärkes- och värderingsarbete med Organisationsstorytelling eller måste man ha värdeord och plattform klar innan man börjar skörda berättelser?
Svar:
Visst kan man börja i berättelserna för att få syn på organisationens verkliga värderingar och värdegrund. Oftast blir jag inropad när organisationen redan gjort sin teoriplattform med önskade värdeord som man vill bli…


…associerad med. Det är okej. Men ibland, allt oftare faktiskt, får jag frågan om vi kan börja i berättelserna och utifrån den verklighet som medarbetare och kunder vill dela med sig av.
Jag tror mycket på denna turordning: Först storyskörd, sen värdegrund.
Då har man ju involverat traditionsbärarna från början och slipper gå igenom en så kallad implementeringsprocess som i värsta fall kan avfärdas med ord som: Jaha vad har de hittat på att vi nu ska tycka, tänka och säga?
Detta eventuella motstånd uppstår inte alls i samma grad om man vänder på steken och involverar från början. Börja alltså gärna strategiskt i de egna medarbetar- och kundberättelserna, välj sen bland dem och ge dem värdeord i efterhand för att bygga varumärke och ge organisationen riktning och legitimitet.