Stockholms Stad

Jag har fått uppdrag av Stockholms Stad, Sveriges största arbetsgivare. Jag ska träffa informatörerna och förklara Storytelling i Organisationer. Vi ska också skörda en del berättelser. Stockholms Stad arbetar långsiktigt och djupt i organisationen med vision, värderingar och varumärke. Man vill få informatörerna att vara pådrivare för att frigöra krafter som bland annat vilar i organisationens sanna berättelser om sig själv.

Rullande på intranätet

Grant Thornton är specialiserat som bollplank, rådgivare och revisorer med fokus på ägarledda företag. Man har i Sverige 28 kontor från Luleå i norr till Malmö i söder. Förra sommaren höll jag i en stor storyextas vid Almedalen för 650 ditresta medarbetare. Vi skördade berättelser från Grant Thorntonverkligheten. Några berättelser har redan använts i årsberättelsen och VD:n Peter Bodin använder dem i sitt ledarskap. Nu rullar de också upp veckovis från ett arkiv på Grant Thorntons intranät. Ett enkelt och bra sätt att sätta storyskörden i arbete.

6 av 10 nätkollar först

Sex av tio kollar upp på nätet innan de handlar. När det gäller vissa varor och tjänster kollar åtta av tio nätet innan de fattar beslut. Det är viktigt att företag och organisationer inte bara levererar fakta och prestanda utan också berättelser för att nå fram till onlinemänniskorna. För en storyteller blir förstås slutsatsen:

Fortsätt läsa

%d bloggare gillar detta: