Stockholms Stad

Jag har fått uppdrag av Stockholms Stad, Sveriges största arbetsgivare. Jag ska träffa informatörerna och förklara Storytelling i Organisationer. Vi ska också skörda en del berättelser. Stockholms Stad arbetar långsiktigt och djupt i organisationen med vision, värderingar och varumärke. Man vill få informatörerna att vara pådrivare för att frigöra krafter som bland annat vilar i organisationens sanna berättelser om sig själv.

Rullande på intranätet

Grant Thornton är specialiserat som bollplank, rådgivare och revisorer med fokus på ägarledda företag. Man har i Sverige 28 kontor från Luleå i norr till Malmö i söder. Förra sommaren höll jag i en stor storyextas vid Almedalen för 650 ditresta medarbetare. Vi skördade berättelser från Grant Thorntonverkligheten. Några berättelser har redan använts i årsberättelsen och VD:n Peter Bodin använder dem i sitt ledarskap. Nu rullar de också upp veckovis från ett arkiv på Grant Thorntons intranät. Ett enkelt och bra sätt att sätta storyskörden i arbete.