Bertil grät vid hagen

Thorbjörn Larsson är präst och direktor för Ersta Diakoni i Stockholm. För regeringens räkning har han utrett nya riktlinjer för äldreomsorgen. Så här skriver han bland annat:
Äldre behandlas som bara kroppar utan integritet, utan själsliv och utan intressen. Det påminner i sina värsta former om när man för några decennier sedan opererade spädbarn utan bedövning eftersom de inte antogs kunna känna smärta. Äldreomsorgen är i långa stycken organiserad utifrån fördomar eller i mina ögon felaktiga föreställningar om vad åldrande och ålderdom är.”
Då minns jag en äldrestory som jag, som storyteller, skördade från äldreomsorgen i Uppsala för några år sedan…

Läs mer