Storytelling hos Ledarna

Jag har just ingått ett avtal med Ledarna som är en professionell serviceorganisation för chefer. Överenskommelsen innebär att jag, som ett steg i deras värdegrundsarbete, ska hjälpa till att identifiera och skörda ett antal Ledarstories. Berättelserna kommer i huvudsak att handla om nutid och framtid. Men det är förstås också spännande att läsa hur de första uppropen till arbetsledare för över 100 år sen löd…


”Nyttan af en sådan förening är obestridlig. Verkmästaren har ofta, såsom mellanhand mellan fabrikanter och organiserade arbetare en svår ställning. Denna skulle säkerligen kunna lättas genom en sammanslutning. I öfrigt faller af sig själft att medlemmarna skulle hafva stor nytta av en dylik genom tillfälle till öfverläggningar i fackfrågor och dylikt.”

%d bloggare gillar detta: