HR-profilerad konferens

I dag ska jag tala på en konferens i för offentlig sektor i Stockholm. Attrahera och behåll personal inom offentlig sektor, heter den. Mitt uppdrag är att inspirationsföreläsa och leda en miniworkshop/diskussion. Mitt tema är i dag hur organisationsberättande kan…


…ladda offentliga varumärken med emotionella värden. Hur berättelser därmed exempelvis kan underlätta rekrytering och beskriva meningsfullhet.
Jag ger en rad exempel från kommuner, myndigheter och andra offentligfinansierade verksamheter. Ska den offentliga arbetsmarknaden locka till sig yngre generationer i samband med de stora pensionsavgångar som redan börjat så måste man självfallet berätta. Det offentliga måste ge bilder av vad det egentligen handlar om och leverera bilder av detta till de unga.
Det är Conductive som arrangerar konferensen.
Andra medverkande är exempelvis Vägverket, Åhlénsgruppen och Rikspolisstyrelsen.
De talar om Stolta medarbetare, Delaktighet, Kompetensutveckling för chefer i stora organisationer och hur man Mäter.
Från den kommunala sidan kommer talare från bland andra Upplands Väsby, Nacka, Järfälla, Helsingborg och Göteborg. Temat är exempelvis Samverkan, Tydliga spelregler och Handlingsplaner.
Kompetensförsörjning och andra HR-frågor går alldeles utmärkt att korsa med storytellingverktyget. Det faktuella betraktelsesätt som dominerar vår arbetsmarknad spetsas med emotionella bilder om vad som faktiskt händer i dessa organisationer.
Dessa mentala bilder visar varför så många stannar och trivs i den offentliga sektorn när de väl är där. Lönerna är inte alltid de bästa men det finns andra kvaliteter som behöver beskrivas, exempelvis med storytellingmetoden.
Det har myndigheter och kommuner som anlitar mig som storyteller förstått. De satsar därför på storytelling i och om organisationer. Storytelling är också ett bra sätt att överföra kunskaper i samband med generationsväxlingar, något som knowledge managers länge har sagt.
De första åren av 2000-talet var intresset störst från det privata näringslivet. Nu kommer också den offentliga och ideela sektorn brett. Därför har många anmält sig till dagens och morgondagens konferens i Stockholm.

%d bloggare gillar detta: