Smedjebacken och Ovako Steel

I går förde jag diskussioner med Ovako Steel och näringslivschefen för Smedjebackens kommun i Smedjebacken. Det är fascinerande att se hur tätt intill varandra de lever och verkar. När man kommer till en ort dominerad av stor industri är kulturen förstås en annan än…


…i många andra kommuner med andra ekonomiska och sociala strukturer. Jag är involverad i ett projekt, under ledning av konstnären Maria Backman, som ska försöka involvera kultur-kultur, företagskultur och kommunkultur i ett berättande.
Jag tror att i Smedjebacken skulle Ovako och kommunen kunna dela en del berättelser när det kommer till Place Branding. Maria Backman vill hitta olika sätt att gestalta berättelser hämtade från dessa miljöer.
Jag återkommer mer till detta när och om vi lyckas enas om ett sätt att arbeta tillsammans.

%d bloggare gillar detta: