Hos Sveriges HR-förening

I dag besöker jag en nordisk nätverksträff hos Sveriges HR-förening. Det nordiska nätverket vänder sig till medlemmar som har personalansvar för de nordiska länderna. Jag ska bland annat tala om storytelling i rekryteringsprocessen.