Vilken kraft har storyn?

Fråga:
Vilken kraft har storytelling i organisationer?
Svar:
Som jag ser det handlar det om en av de absolut starkaste energierna som en organisation kan…


…finna, frigöra och exploatera.
Berättelserna är en urkraft som kan skildra organisationen. De egna berättelserna som finns hos medarbetarna är ett kapital som finns lagrat i organisationen.
Men lika viktiga är förstås kundernas och andra intressenters berättelser som finns i omvärlden. De är också ett kapital som organisationen kan finna, frigöra och exploatera.
Att avstå från att förstå sig på och använda detta kapital är rent ut sagt korkat, tycker jag som hela tiden i mina uppdrag ser denna kraft.
Man kan också skapa förutsättningar för att få fram berättelser. Man kan regissera verkligheten och få fram berättelser som sen kan användas i internt kulturbyggande, organisationsutveckling, rekrytering och marknadsföring.
Glöm inte att en väl vald story kan addera värden till varor och tjänster och därmed också motivera ett högre pris vilket ger en bättre lönsamhet jämfört med det storylösa erbjudandet.

%d bloggare gillar detta: