Socialstories i Botkyrka

Jag arbetar under våren med Botkyrkas socialförvaltning. Jag utbildar och handleder. Vi identifierar och skördar socialstories som kan användas för att visa nyttan med verksamheten och underlätta rekrytering. Vi visar den speciella profil som är typisk för den sociala verksamheten i Botkyrka. Vi har lagt upp…


det så att jag inspirationsföreläser för ett 20-tal medarbetare och visar dem den dramaturgiska idén och tekniken med organisationsstories. Sen får de fundera några veckor om sin egen vardag och erfarenhet och komma med storyförslag.
Jag finns hela tiden som en resurs och bollplank på distans.
I dag träffade jag halva gruppen och vi gick igenom deras skörd av berättelser och diskuterade tillsammans vad berättelserna visade och hur de skulle kunna användas.
Det vanligast misstaget är att man tar med för mycket och är för detaljerad. Jag mässar envist att de ska söka speciella händelser från verksamheten och visa situationer som speglar Botkyrka.
Det är ett händelsebaserat berättande vi är ute efter. Emotionellt snarare än faktuellt.
Om man sätter scenen tydligt och är klar över vad man vill visa så är det lättare att beskriva händelsen som får lyssnaren / läsaren att känna och förstå.
Jag är övertygad om att medarbetarna i Botkyrka Socialförvaltning kommer att få nytta och glädje av sina socialstories när projektet går i mål till försommaren.
Då kommer de också att diplomeras av Storytellerakademin för sina insatser.
Stärkt självkänsla för medarbetarna, underlättande vid rekrytering, kommunikation med andra förvaltningar och med politiker och väljare. Dessutom viktiga emotionella bilder att använda i möten med kunder och klienter.
Ett senare steg skulle kunna vara omvärldsstories apropå Botkyrka. Men redan nu fokuseras ofta klient och omvärld i våra socialstories.
Botkyrka påstår sig vara och är faktiskt också Långt ifrån lagom och berättelserna är både spännande och gripande, det kan jag lova.

%d bloggare gillar detta: