Tro på din berättelse

Fråga:
Har du några råd för hur man framför sin företagsberättelse?
Svar:
Det absolut viktigaste är att du tror på det du säger. Kroppsspråk, betoningar…


och annat kan ha sina poänger men det som avgör om storyn fungerar är om berättaren är trovärdig, det vill säga om du tror på vad du säger.
Detta är en kritisk punkt när man skördar och förpackar stories. Är de inte trovärdiga och förankrade i verkligheten så kan de vara värdelösa. Till och med kontraproduktiva.
Det är därför som Corporate Storytelling, som den behandlas på den här webbsidan, alltid betonar att man skördar i verkligheten. Att verkligheten duger när man befolkar varumärket eller adderar berättelser till varor och tjänster.
Bygg inte sagor.
Om du tappar tråden, drar dig i örat, kliar dig på hakan eller tittar ned så är inte det hela världen. Trovärdigheten ligger i att du tror på det du säger. Det känner lyssnaren.
Jag som arbetar med organisationsberättelser har lärt mig att om jag inte lyckas övertyga traditionsbärarna, de som ska bära berättelsen, så blir projektet lätt meningslöst.

%d bloggare gillar detta: