Leve kulturchefen!

Företagskultur är ingenting man skaffar sig. Kultur det har man. Däremot kan man lära sig att se kulturen och dra nytta av den. Man kan stimulera och utveckla sin kultur. Även i företag och organisationer. Storytelling är både en skördemetod och ett verktyg i de här sammanhangen. Volvo ITs kulturchef Tor Eneroth arbetar utifrån bland annat dessa perspektiv. När han…


…för åtta år sen gick från SCA till Volvo IT var den utlysta tjänsten definierad som kvalitetschef. Tor omdefinierade den genast till kulturchef och ställde en rad krav.
Volvo IT nappade.
När jag talar om storytelling i organisationer med Tor Eneroth säger han att man måste reflektera över vilka stories man har och vilka man vill ha. Ska man värdestyra en organisation genom att lära känna och utveckla sin kultur så kan storyn vara en viktig kulturbärare.
Man skördar ur verkligheten.
Tor Eneroth ser till att Volvo IT samlar viktiga berättelser och att företaget sedan kopplar dialogverktyg till dem för att låta berättelserna utveckla, stimulera och stärka kulturen.
En spännande effekt är, berättar Tor, att nyexaminerade studenter som hört talas om Volvo ITs värdestyrda organisation söker sig dit för att de attraheras av perspektiven. Tydliga värderingar och en stark kultur gör alltså organisationen attraktiv.
En finanschef ansvarar för finanserna en HR-chef för humankapitalet. Att man har koll på finanserna och personalen är så självklart att man inte ens behöver argumentera. Men kulturen? Kulturkapitalet. Hur hanterar vi det?
I dag har Volvo IT, under Tor Eneroths ledning, utvecklat en rad verktyg som förstärker och utvecklar företagskulturen.
Precis som Ikea tidigare har gjort filmar Volvo IT nu stories för att se vilken nytta vittnesmålen kan göra i organisationen, inte minst internationellt.
Jag har själv genom åren arbetat med filmmediet i de här sammanhangen och sett hur, framför allt, oredigerade berättelser har en oerhörd kraft när det gäller att visa värderingar och goda exempel.
När Tor Eneroth definierade sin kulturchefsbefattning så sa han att han ville att kulturchefen skulle stötta utvecklingen av den positiva företagskulturen för att därigenom bidra till att organisationen når företagets strategiska ambitioner.
Han ville också utveckla kunskapen om ledarnas personliga värden och jämföra dessa med företagets värden.
Han ville bygga upp verktyg för att systematiskt fånga och förmedla de stämningar, känslor och värderingar som finns inom organisationen.
Han betonar också att kulturchefen som bevakar och utvecklar kulturarbetet hela tiden måste arbeta nära VD och ledningsgrupp.
Kultur betyder odling och Tor Eneroth talar faktiskt om sitt arbete som att han odlar.
Leve kulturchefen!
Jag är övertygad om att denna ovanliga person i svenskt arbetsliv med tiden kommer att följas av flera i liknande befattningar.
Kanske skulle vi använda min storytellerakademi till att utbilda kulturchefer för näringslivet?

%d bloggare gillar detta: