Litteratur apropå storytelling

Fråga:
Har du tips på litteratur som handlar om storytelling?
Svar:
Det finns en del internationell, engelskspråkig, litteratur. På svenska finns, utöver den här webbplatsen med mina drygt 500 texter uppsatser mm, än så länge bara en bok som har begreppet storytelling i titeln…


…det är Mossberg / Nissen Johansens bok Storytelling, marknadsföring i upplevelseindustrin.
Den boken är, som titeln visar, inriktad på upplevelseindustrin och den har inte betoning på det mer antropologiska perspektiv, med berättelser från den företagskulturella verkligheten, kulturkapitalet, som jag hela tiden förordar.
Det har däremot Dennings böcker i stor utsträckning. Dennings The leade´rs guide to storytelling och The springboard, how storytelling ignites action in knowledge-era organizations är företags- och orgnisationsinriktade.
What´s your story, storytelling to move markets, audiences, people and brands av Mathews / Wacker är också en bok som kan vara intressant för den som tycker att den här webbplatsen storytellers.se handlar om något viktigt.
För övrigt kan man googla på ”storytelling in organizations” eller ”corporate storytelling” eller ”business naratives”. Jag arbetar också med en en egen bok på svenska där jag ska berätta om vad det handlar om i praktiken. Vad jag gjort sen jag började med det här för ungefär 8 år sedan. Jag arbetar hela tiden, när jag inte undervisar och föreläser, praktiskt med uppdrag som innebär skördande av företags- och organisationsberättelser.

%d bloggare gillar detta: