Huddingestories

Jag har nu arbetat en tid med Huddingestories. Jag har sökt, funnit och dramaturgiskt förpackat emotionella berättelser med uppdraget att ladda Huddinges varumärke med sanna händelsebaserade bilder…


Med utgångspunkt från de värden och den varumärkesplattform som kommunen tagit fram har jag sökt i bland folkets erfarenheter.
Jag tycker jag ser ett Huddinge-dna och att man gott kan tala om ett Huddingefolk som kännetecknas av vissa drag. Huddinge är en del av Stockholmsregionen som präglas av stark inflyttning och blandning. Så har det varit i långa tider. Detta leder till ett förhållningssätt i Huddinge som är intressant att studera och att berätta om.
Jag tycker jag börjar förstå vad som är typiskt Huddingeaktigt.
Flera kommuner kontaktar mig sen en tid för att de är intresserade av att ladda kommunala varumärken med händelsebaserade bilder från verkligheten. Jag tror det kommer brett nu över hela landet i och med allt snack om place branding och annat som ingår i dagens platscentrerade kommunikationsstrategier.
Kanske är dags för mig att skriva något mer sammansatt om storytelling i det kommunala varumärkesbyggandet.
Det är, hur som helst, viktigt att man ser till dagens verklighet och att man inte klänger sig fast vid gamla symboler eller hastigt funna värdeord. Man får konstatera hur det faktiskt är och utgå från den analysen och beskriva situationen med förståelse och, varför inte, kärlek.
Den varumärkesplattform för Sverige som NSU har tagit fram är det nog klokt att sätta sig in i till en början. Den kan i många fall fungera som ett modervarumärke. Under det kan man sen bygga vidare, tycker jag.

%d bloggare gillar detta: