Fler kulturambassadörer

Det behövs fler organisationskulturambassadörer i arbetslivet. För mig är det en gåta att det, så vitt jag vet, bara är Ikea som har en sådan utsedd. En kulturambassadör kan ha…


…till uppgift att inventera, utveckla och skörda i kulturkapitalet.
Han eller hon ska förstå vad företagskultur är och hur man använder den för att nå framgång i verksamheten. Det innebär förstås att kulturambassadören måste vara insatt också i tankarna kring Corporate Storytelling eller Storytelling in Organizations.
Vad den här personen har för bakgrund är inte helt lätt att säga. Jag har själv, på universitet och högskolor, varit ansvarig för delkurser i storytelling med fokus på företag och organisationer. Där börjar vi nog se nya kompetenser steg för steg växa fram.
Kanske är det någon med HR-bakgrund eller med kommunikationsutbildning som kan vara kulturambassadör eller kulturchef. Kanske är det en knowledge manager?
Kanske hyr man in någon på ett visst antal timmar per månad för att löpande, på konsultbasis, bevaka, stimulera och sätta fart på kulturkapitalet? Det skulle jag själv kunna tänka mig att göra, på uppdrag.
Jag är själv på sätt och viss en kulturarbetare. Medlem i Sveriges Författarförbund med mera. Jag har till skillnad från de flesta som kallar sig kulturarbetare hela tiden försörjt mig som egen företagare och som konsult åt företag och organisationer. Jag vet vad ut och in betyder i en självgenererad ekonomi.
Det innebär att jag förstår företagandets villkor. Det är en absolut förutsättning för att kunna agera kulturambassadör eller kulturchef i företag och organisationer.
Det är tyvärr inte alltid som vanliga, så kallade kulturarbetare, förstår det där. Då blir det ibland lätt lite löjligt om de inte förstår ekonomiska realiteter vilket jag har hört många företagare sucka om efter försök att jobba med kulturarbetare.
Hur som helst. Jag är övertygad om att vi kommer att få fler kulturchefer eller kulturambassadörer i företag och organisationer. Det vore ju fullständigt huvudlöst att inte ta vara på det stora kapital och den starka kraft som ligger nedlagd i organisationernas kultur och folklore.
Sen om det går så långt i Sverige som hos en del amerikanska företag att man har shamaner det tror jag inte. Även om det säkert finns en och annan shamanistisk ledare också i Sverige.

%d bloggare gillar detta: