Vi har gjort det förr

Fråga:
Kan man använda storytelling i förändringsprocesser?
Svar:
Jag undrar om man kan avstå från storytelling i förändringsprocesser? Visionen om framtiden är i själva verket en av de viktigaste arenorna för organisationsberättande. Det finns en rad användbara storydimensioner i de förändringsprocesser…


…som våra organisationer befinner sig i mest hela tiden.
Ta till exempel trösten, eller det kreativa exemplet, i att Vi har gjort det förr och det gick bra. Berätta om den gången och hur vi tog oss in i framtiden då.
Eller använd visionsberättelsen för att göra framtiden synlig. Visionberättelsen tar ofta tidiga exempel i nuet på hur vi hoppas att vi ska kunna agera om eller fem år. Den berättelsen kan vi hämta i en konkurrents verksamhet eller i tidiga tecken hos oss själva:
– Tänk om flera kunde hantera kunderna som Cecilia, då blir vi oslagbara 2010!
Vi behöver inte tala om framtiden i termer av att vi hoppas ha ökat marknadsandelen från 23-28 procent 2010. Eller vi räknar med att ha ökat från 750 till 800 medarbetare.
Som storyteller kan du måla du upp en förväntad bild av framtiden och låter den sen göra ett jobb och bidra till att göra framtiden synlig och därmed till att dra organisationen in i bilden av framtiden.

%d bloggare gillar detta: