Meningen med storyn

Som Corporate Storyteller letar jag, på uppdrag av ett företag eller en organisation, efter sanna berättelser ur organisationsverkligheten, inne eller i omvärlden, som kan göra nytta och ladda varumärket. Därför handlar storytelling inte främst om att informera utan snarare om att beröra, involvera och påverka. Jag diskuterar…


…alltid meningen och nyttan med de berättelser vi bestämmer oss för att använda.
Vad ska vi med den här till? Vilket jobb kan den här berättelsen tänkas göra? Vad hoppas vi att den som hör berättelsens ska känna och tycka? Hur ska han eller hon komma ihåg berättelsen och förhoppningsvis reagera? Kan vi få berättelsen att spridas muntligt? Hur bör den vara dramaturgiskt förpackad?
Storyns uppgift är beröra emotionellt. Den är därför inte byggd med hårda fakta såsom prestanda och sifferredovisningar. Istället berättar den om händelser och situationer som ger tips eller visar nyttan och meningen med en vara eller en tjänst.
Storyn kan vara hämtad från en kund eller annan intressent eller från någon i den inre världen i form av medarbetare eller ägare. Organisationsberättare är traditionsbärare och de vet inte alltid vilket guld de bär på.
Det är alltså viktigt att reflektera över vad vi söker och vilken meningen med storyn ska vara.
Det är en skön upplevelse när en berättelse sätts i arbete och när någon som hör den, eller läser den, blir berörd, kanske entusiastisk och vill berätta en annan story med liknande emotionell innebörd. Då fungerar storytelling. Berättelsen fullgör ett uppdrag.
Den påverkar snacket och påverkar världsbild och tänkande. Oftast snarare via hjärtat än via hjärnan.