En rit att besöka Ikea

När professor Stephen Tax, vid University of Victoria School of Business Management, frågade sina 300 studenter hur många som hade handlat på Ikea så räckte praktisk taget alla upp handen. Han konstaterade då…


…att besöket på Ikea är en passagerit i det moderna konsumtionssamhället.
En passagerit kan inom socialantropologin beskrivas ungefär som en rit som man måste genomgå för att kvalificera sig för en ny fas av sitt liv.
Enligt professor Fax är Ikea med sin starka kultur och sina starka berättelser en organisation som bjuder in och gör kunderna delaktiga i företaget.
Detta berättar krönikören Joanne Hatherly om.

%d bloggare gillar detta: