Påverka snacket

Word-of-mouth talas det om vitt och brett. Mun till mun. Man talar om att WOM är både det mest effektiva och det mest etiska sättet att beskriva en verksamhet, en produkt eller en tjänst. Kunderna får allt större makt över medielandskapet via alla bloggar och sociala nätverk. Vill du som professionell kommunikatör vara med och påverka snacket där ute så får du lov att leverera, det är en av dimensionerna i Corporate Storytelling. Genom att…


…satsa på ärligt innehåll i kommunikationen kan du vinna brukares och kunders respekt och få dem att berätta. Du kan lyssna av och leverera och därmed helt enkelt påverka snacket.
En storyteller förstår berättandets dramaturgi och förpackar budskapet utifrån det.
På amerikanska bloggar talar man om evangelister som är villiga att berätta och till och med hylla. Tar man det perspektivet till sig, att det faktiskt finns potentiella produkt- och varumärkesevangelister, så ligger det förstås nära till hands att man börjar reflektera över vilken evangelium man tycker att man har att erbjuda.
Detta kan vara en spännande utgångspunkt när man börjar med storytelling i syftet att försöka påverka snacket.
Det finns numera även organisationer som försöker hantera etiska förhållningssätt i denna verksamhet.

%d bloggare gillar detta: