Byråkrater berättar

Författaren och skattetjänstemannen Leif Ekerling gav för 10 år sedan ut en bok med titeln Byråkrater berättar på Norstedts juridik AB. Det är en bok full med…


…byråkratstories från svenska Skatte- och kronofogdemyndigheter skriven på nittiotalet och då med blicken i backspegeln. Den är lättläst och rolig även för mig som inte arbetat inom Skatte- eller kronofogdesverige.
Särskilt roligt och intressant tycker jag det är att läsa om du-reformen och hur den infördes vid svenska myndigheter på 60- och 70-talen. Man brukar säga att det var Socialstyrelsens chef Bror Rexed som gick före. Rexed kallades därför ibland Du-Rex.
Leif Ekerling har exempelvis talat med Willy Carlsson vid Kronofogdemyndigheten i Kalmar som minns när kronoassistenten Hellberg på Öland skulle göra utmätning hos en man som han faktiskt var bekant med privat. Han gjorde utmätning hos en kompis alltså.
Jag citerar ur boken:
Hellberg sade ”Herr Johansson” hela tiden till bekantingen. ”Nu Herr Johansson har vi en utmätningsförrättning här” och så vidare. Till slut suckade Johansson och sade ”Jamen Hellberg, vi har känt varandra i trettio år, då behöver du väl inte säga herr Johansson!”
– Nu är det förrättning! sade Hellberg. Efteråt är det som vanligt!

Man kan också läsa om landskamreraren som bara delvis kunde anpassa sig till du-reformen. Han la bort titlarna, men bara med personal från och med lönegrad 17.
I ett internt papper från ett svenskt landskontor skrev och undertecknade, förmodligen vid tiden kring 1970, cheferna dessa ord till Personalen (med stort p) apropå du-reformen:
Det har visat sig att frågan om tilltalsord personalen emellan ibland vållar tveksamhet. Det förefaller praktiskt, särskilt med tanke på de nyanställda, och i linje med utvecklingen samt är kanske också ägnat att befrämja samhörighetskänslan i arbetet, om man allmänt vid landskontoret säger du till varandra. Vi ser alltså för vår del gärna, att också de, som vi ännu inte råkar vara du med, begagnar sig av detta tilltalsord till oss, liksom vi själva tänker försöka oss på att allmänt använda det inom landskontoret. Med tillönskan om ett Gott Nytt År.
Storytelling samlas ofta kring tidsaxeln Då, Nu och Sen. Detta är ett fantastiskt som på ett humoristiskt sätt gläntar på dörren in till byråkratin.
Jag har själv vid flera tillfällen arbetat med byråkrater och skördat berättelser. Jag minns en gång när jag hade en medarbetare från Statskontoret på en av mina kurser. Hon trodde aldrig att det skulle finnas stories där som var användbara. Men det gjorde det verkligen. Jag fick mycket stor respekt för Statskontorets uppgift och kompetens efter att ha sett dessa organisationsberättelser.
Leif Ekerlings bok kan beställas exempelvis från Adlibris.

%d bloggare gillar detta: