Kommunicera med 50+

När man ska söka och dramaturgiskt förpacka stories för gruppen 50+ så är det inte alltid säkert att samma mentala bilder fungerar som för yngre målgrupper. Ibland fungerar förstås en story rakt igenom generationerna men ibland behöver berättelser skiktas för olika åldersgrupper. Den internationella 50+byrån Senioragency har några…


gyllene regler som de tycker man ska ta hänsyn till när man vill påverka 50-plusare.
Förenklat och förkortat påstår Senioragency det här:
1.
Var positiv. Vi behöver inte påminna en 50-plusare om bekymmer och problem för att nå fram.
2.
Var inte för reklamig i tonen. 50-plusaren, utanför den rena mediavärlden, är måttligt intresserad och imponerad av reklambruset som omger honom/henne.
3.
Visa gärna 50-plusaren tillsammans med andra generationer. Far- och morföräldrar vill gärna vara snälla mot barn och barnbarn. Även om 50-plusaren inte har egna barn så vill han/hon inte buntas ihop i en-generations-gäng.
4.
Beskriv 50-plusaren som aktiv och attraktiv. 50-plusare är ofta i god form och tar väl hand om sin fysik. Det handlar alltså inte om stapplande gamlingar, inte ens när de är 70+.
5.
Tala om själva produkten eller tjänsten. Inte en massa kringsnack. Innehåll är viktigare än yta för 50+.
6.
Använd gärna andra kända 50-plusare i kommunikationen. Varje generation har sina hjältar exempelvis bland idrottsstjärnor, författare och skådespelare. De fungerar bättre än anonyma modeller.
För en Corporate Storyteller kan dessa gyllene regler säkert vara bra att ha med i beräkningen när vi behöver utveckla eller skörda olika berättelsedramaturgier för olika åldrar eller när målgruppen är specifikt 50+. Sen är förstås 50+ en fantastisk blandning av människor med kanske 40 år kvar att leva så det är ett trubbigt begrepp.
Corporate Storytelling använder dessutom ofta emotionell kommunikation snarare än emotionell vilket skär resonemangen på ytterligare ett sätt. Men det är alltid bra att varsamt mäta berättelserna mot olika avstämningskriterier och då är Senioragencys gyllene regler spännande instrument för att göra verkligheten synlig.

%d bloggare gillar detta: