Att spana mot framtiden

Jag deltog i Handelns Dag i Uppsala igår. Till en del talade jag om att försöka göra framtiden synlig genom att beskriva tekniken med så kallade visionsberättelser utifrån ett Corporate Storytellingperspektiv. Där hämtar man och beskriver, i storyformat, verkliga händelser från sin nuvarande vardag och planterar in dem man gillar i en tänkt framtid. Genom att berätta uttrycker man som ledare beteenden man tror på och gör…


…därmed en tänkbar framtid synlig och kan kanske med hjälp av berättelserna dra organisationen åt det hållet.
En annan av talarna var Linda Genf från Futuresense som spanar in i framtiden bl a med hjälp av trendscenarier som försöker göra vår närmaste framtid synlig utifrån omvärldsprocesser.
Spännande.
Som storyteller rör man sig främst i det som redan skett och det som regisseras idag. Som framtidsspanare utgår man, såvitt jag förstår, från sammanställningar av pågående historiska skeenden och långsiktiga trender och drar sin slutsatser om den framtid vi ännu inte upplevt.
Linda Genf konstaterade att många för närvarande shoppar både billigt och dyrt på en gång men att det kan vara så att uppdelningen mellan ”lågprismänniskor” och ”högprismänniskor” nog blir tydligare framöver.
Hon konstaterade också att olika slag av omvärldsskeenden alltifrån så olika inslag som klimatförändringar, Kampradageranden, politiska val och terroratacker kan få avgörande betydelse för vad som händer också i handeln de närmaste åren.
Förstås.
Hon sa att hon är säker på vissa förändringar inom tio år, i det här fallet om Uppsala. Fler lever ensamma, fler är invandrare, fler e-handlar, fler män gör hushållsinköpen, butikerna blir alltmer rådgivande och relationsbyggande när de utmanas av den galopperande e-handeln.
Dessa omvärldsfaktorer kan vara ett bra stöd när man som organisationsberättare skissar på sina visionsberättelser. Jag tror att den egna organisationsvisionen beskriven inifrån i berättelsens dramaturgi och kanske i samspel med futurestudies av olika slag kan göra den egna organisationsframtiden synlig.
Som Corporatye Storyteller kanske man tror lite mer på den inneboende utvecklingskraften än framtidsforskaren som kanske ser omvärlden forma förutsättningar och verklighet.
Båda perspektiv, korsbefruktade med varandra, blir mest spännande om vi talar framtid.
En storyteller vet att berättelser om viktiga händelser finns redan. Det gäller att finna dem och sätta dem i arbete. Vissa händelser som sker i organisationen i dag, kanske bara vid något enstaka tillfälle, kan vara tidiga signaler på morgondagens vitt spridda arbetsmetoder och värderingar.

%d bloggare gillar detta: