Förlossningsstories

I dag åker jag till Trollhättan för att i morgon träffa barnmorskor på Norra Älvsborgs Länssjukhus, NÄL. Jag ska samla förlossningsberättelser på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Jag måste medge att…


…det känns väldigt spännande och som något av ett privilegium att få komma in i så speciella världar som förlossningsavdelningen på ett sjukhus.
Jag har själv varit på förlossningsavdelningar som pappa vid fyra tillfällen i mitt liv, så jag vet lite vad det handlar om. Men nu ska jag få tala med människor som rört sig i denna jordemodersvärld i årtionden.
Uppdraget jag har är att skildra förlossningsvärlden med hjälp av några emotionella händelser hämtade från verkligheten för att publiceras i en medborgartidskrift.
Så fantastiskt är det att arbeta med Storytelling i Organisationer. Ena dagen kan jag vara i verkstadsindustrin, en annan i besöksnäringen. Sen har jag kanske ett seminarium inom socialförvaltningen i en kommun Stockholm innan jag besöker en myndighet som letar värderingsstories i sitt varumärkesarbete innan jag träffar en säljkår i it-branschen. Sen besöker jag kanske en skola.
Överallt i organisationerna finns alltså ett kapital i form av berättelser från verkligheten laddade med värderingar och kunskaper. Som storyteller vet jag var och hur jag kan leta efter denna organisationsfolklore och jag har metoder att skörda berättelserna för att sen kunna sätta dem i arbete för organisationens och verksamhetens bästa.
Det är det Västra Götalandsregionen vill ha ut av det hela när de ger mig uppdraget. Vi har jobbat tillsammans tidigare så de vet vad de får.

%d bloggare gillar detta: