Handelskammarens värderingar

I går var jag i Uppsala hos Handelskammaren i Uppsala län, numera en del av Stockholms Handelskammare. Ett 30-tal personer från Uppsalas näringsliv hade kommit till restauranten där vi träffades. Vid diskussioner och..


…frågestunderna under seminariet dök en mycket vanlig reflektion upp från en av deltagarna.
Nämligen den här:
Visst är det bra med storytelling det har ju Volvo länge visat och förstått.
Sen talade vi om olika typer av reklam från Volvo Personvagnar ( Volvo Cars ) som rullat i rutorna på senare år.
För närvarande är det ett VI-tema kring nya kombin. Vem minns förresten inte dem som skulle åka på möte i en kinesisk storstad eller den obegripliga laxen som delade bil med mannen och kvinnan (som körde) och de italienska ungdomarna som skulle ut med båten som de hade på släp när den inbyggda telefonen ringde och den ena unge mannen fick bråttom hem till tjejen.
Nej, detta är inte vad jag kallar Corporate Storytelling. Detta är reklamsagor som är påhittade för att visa att man kan vara ung och köra Volvo, att man vill få anledning att långsamt låta kameran glida över interiören, att det finns inbyggd telefon, parkeringsvarnare med mera. Säkert bra reklam i och för sig.
Hade det däremot varit Corporate Storytelling så hade det inte varit dessa livstilssagor utan något annat. Händelser i produktionen, idéer som föddes, äkta kundvittnen mm.
En Volvostory som kommer i närheten av Corporate Storytelling skulle kunna vara den om kvinnorna som designade den nya lilla C-Volvon efter något som kanske skulle kunna kallas ett kvinnligt koncept och kvinnors behov.
Så vitt jag kan se har Volvo Personvagnar mycket kvar att göra om de utöver reklamsagorna vill använda också redskapet Corporate Storytelling som det beskrivs på denna sida och i den litteratur som jag läser och skriver.
Jag ser fram mot det.
Förresten berättade vice ordföranden i Stockholms Handelskammare, Anders Lundwall, om hur handelskammeriet började på 1500-talet i Marseilles. Handelsmän samlades i sina båtar och diskuterade hur de skulle hantera sin handel och utbyta sina respektive erfarenheter. Och hur de gemensamt skulle bygga relationer till fogdar och myndigheter för att få en fungerande frihandel.
Den berättelsen från verkligheten har fortfarande giltighet och berättas än i dag också på våra breddgrader för att göra idén med handelskammeriet synlig för nutidsmänniskan.
Det är äkta Corporate Storytelling i ett ädelt format. Historisk inlånad berättelse som visar värderingarna som burit organisationen genom århundraden och som också kan användas för att peka in i framtiden.

%d bloggare gillar detta: