I förändringsarbetet

När jag i förra veckan träffade Pfizer på ett av deras chefsseminarier fick jag insyn i flera av de nya utmaningar som läkemedelsindustrin står inför i Sverige med nya regelverk och nya former av kommunikation. De står mitt i..


…en förändringsfas där de ska arbeta på ett annat sätt än tidigare.
Detta ledde förstås till diskussioner om hur man kan använda storytelling för att få syn på och implementera nya arbetssätt och för att visa hur de nya relationerna kan se ut.
Jag kallar detta för Storytelling i Förändringsprocessen och det är ett av de vanligaste angreppssätten när man läser internationell litteratur om Storytelling i Organisationer.
Berättelser kan göra en tänkbar framtid synlig och möjlig att bygga.
Genom att visa tidiga exempel på ett annat sätt att vara och arbeta kan olika människor i organisationen, hos kunderna och hos andra intressenter få en gemensam bild av framtiden. Detta oavsett ålder, kön, utbildning och etnicitet.
Berättelser talar, om de är valda med omsorg, sitt eget språk och gör det möjligt att få en annan verklighet att bli synlig och kanske till och med uppenbar.
Ofta kan storytellingmetoden alltså vara en bra komplettering till pilar, boxar och olika processade och dåligt översatta managementuttryck. Ibland kan metoden till och med vara överlägsen i sin uppenbara klarhet.
Det är sådant man kan få uppleva om man använder sig av Corporate Storytelling i förändringsprocesser.
.

%d bloggare gillar detta: