Socialförvaltningen i Botkyrka

Häromdagen var jag hos Resursenheten, Socialförvaltningen i Botkyrka. Vi träffades i Fittja och hade Storytellingseminarium följt av skörd. Ett 50-tal…


…medarbetare hade slutit upp denna kommunikationsdag. Botkyrka kommun kallar sig: Långt ifrån lagom och det tror jag är en rätt bra beskrivning på kommunen.
En resursenhet som arbetar med familjer och ungdomar har många berättelser. Jag talade om tanken att berättelserna kan komplettera den faktuella siffer- och statistikkommunikationen.
Berättelser kan göra verkligheten de lever i synlig. För övriga delar av den kommunala förvaltningen, för klienter och brukare, för media och för slutkunden, skattebetalare och medborgare.
Det kan också vara bra att ha en gemensam storyrepertoar när man ska rekrytera nya medarbetare.

%d bloggare gillar detta: