Om historiska berättelser

Fråga:
Vad har man för nytta av historiska berättelser?
Svar:
Jag ser två huvudsakliga sätt att använda historiska berättelser…


Först och kanske vanligast är att använda de historiska berätelserna för att visa organisationens, produktens eller tjänstens ursprung. Ungefär som berättelserna i en familj eller en släkt.
Ett annat sätt att använda de historiska berättelserna är att låta dem visa de värderingar som vi står för i dag och som vi vill bygga vår verksamhet på framöver.
Då kan vi, med dagens värderingar som grund, leta efter tidiga signaler från det förflutna som visar att värderingarna redan funnits hos oss.
Då kan historiska berättelser användas för att dra oss in i framtiden. En mycket spännande storytellerstrategi i förändringsprocesser. Ett sätt att göra framtiden synlig med hjälp av berättelser från det förflutna.
Storytelling i förändringsprocesser är en väldigt spännande kommunikatonsstrategi.

%d bloggare gillar detta: