Ska det vara muntligt?

Fråga:
Ska det vara muntligt eller skriftligt när man använder storytelling i sitt företag?
Svar:
Det är förstås väldigt starkt om det är muntligt. Att berättandet ingår i det vardagliga…


…samtalet.
Men på vägen till en muntlig företagsfolklore kan man mycket väl mellanlagra berättelserna på papper och intranät. Det litterära och det så kallade folkliga muntliga berättararvet har levt sida vid sida och bekräftat varandra genom århundradena.
Selma Lagerlöf, till exempel, hämtade mycket av sitt material från så kallad folklig berättartradition.
Jag, som Corporate Storyteller, tycker att de berättelser som finns i företag och organisationer är precis lika intressanta som de litterära. Alltså precis lika fina som de Selma en gång byggde sin litteratur på.
Det folkliga var en gång muntligt och blev skriftligt.
I företag och organisationer vill vi påverka snacket om oss. Snacket är muntligt. Då lyssnar vi in det verkliga berättandet och de verkliga storisarna. Sen skördar och lagrar vi dem på papper eller intra- eller internet.
Men frågan om det ska vara muntligt besvaras därmed med att det förstås är bra om snacket går och om chefer och andra medarbetare använder berättelserna. Det vill vi åstadkomma med Corporate Storytelling.

%d bloggare gillar detta: