Ledarens viktigaste vapen

Organisationsberättelserna är ledarens enskilt viktigaste vapen, hävdar psykologen och pedagogen Howard Gardner. Han är mannen bakom tanken om människans multipla intelligenser. Gardner, som ofta citeras i Corporate Storytellingsammanhang, menar att…


…den matematisk-logiska och lingvistiska intelligensen fått överdrivet stor plats i det moderna västerländska samhället. Han tycker att vi också borde se och utveckla andra intelligenser och där ingår bland annat den berättande, narrativa, förmågan.
Howard Gardner, som är född i börjad av 40-talet och som arbetar vid Harvard, har hittills skrivit ett 20-tal böcker om kreativitet och intelligens.
Jag får ofta frågan om storytellingens roll i ledarskapet och jag lutar mig då bland annat tryggt mot Gardners visdom när jag påstår att en ledare som känner till sina organisationsberättelser och förstår hur de ska skördas och användas har en verkligt stark nytta av allt detta.
En ledare som söker acceptans och respekt måste kunna kommunicera och han eller hon måste förstås ha något annat än siffror och diagram att leverera.
Storytelling är en metod som snabbt kan måla upp bilder av verkligheten. En bra story upprepas och sprids normalt mycket lättare än grafer och statististiska rapporter.
Berättelserna vänder sig till en annan av människans olika intelligenser än till den matematisk-logiska. Vi människor på 2000-talet är faktiskt inte speciellt annorlunda utrustade än våra förfäder på stenåldern som sannolikt hade helt andra intelligensprioriteringar än dagens managementreligion.
Stories visar sammanhang, hjälper oss att dela visioner, pekar på meningen med jobbet, bygger relationer och överför kunskap på snabba och självklara sätt. Allt detta är viktiga nyttigheter för en ledare som vill understödja och kommunicera.
Stories kan också, i den externa kommunikationen och marknadsföringen, addera värden till varor och tjänster. Många köpbeslut är, som vi alla vet, emotionellt grundade och storytelling rör sig oftast i den emotionella sfären.
Så inse berättelsens kraft och värde. Skörda, förpacka dramaturgiskt och se till att repertoaren blir använd i ledarskapet.
Även i förändringsprocesserna är storytelling en kraftfull metod. Berättelserna kan sprida perspektiven och göra en tänkbar framtid synlig.

%d bloggare gillar detta: