Intervjuad i Dagens Media

I Dagens Media, pappersutgåvan nr 14/2007 sid 22-23, som kom ut i dag, handlar ett uppslag om storytelling. Där ställs Erik Nissen Johansen och jag mot varandra. Han beskrivs som den som…


…tycker att man kan hitta på vilka historier man vill bara de säljer. Jag blir, i Dagens Media, den som hävdar att inom Corporate Storytelling är det de sanna berättelserna från verkligheten som är bäst.
Skillnaden är i praktiken, där vi faktiskt båda jobbar dagligen, inte så stor. Men vi använder verktygen lite olika, vilket vi brukar spegla när vi föreläser tillsammans, Erik och jag.
I artikeln, som är skriven av Dagens Medias Henrik Widell, hävdar jag bland annat:
– Jag sysslar inte med att berätta sagor. Det finns en sådan otrolig kraft i företagens egna historier att det inte är nödvändigt att hitta på. Verkligheten duger.
– Mitt jobb som konsult är att vaska fram de historier som stärker tesen som kommunikatören vill förmedla. Det är inte alltid lätt, av tusen historier är det kanske ett dussin som är rent guld.
– Mitt mantra är att verkligheten duger. Den som befolkar sitt varumärke med verkliga människor och verkliga historier kommer att upptäcka den enorma kraften i historierna.
Dagens Medias papperstidning har 20.000 läsare. Den profilerar sig som affärstidningen inom marknadsföring och medieval. Läsarna är marknads-, reklam-, informations- och produktchefer i reklamintensiva företag.
Enligt Dagens Media är storytelling en av de starkaste trenderna just nu inom branschen och tidningen kallar Erik Nissen Johansen och Matts Heijbel för två av förgrundsgestalterna inom svensk storytelling.

%d bloggare gillar detta: