Varför hålla på?

Varför ska du egentligen ge dig in i Corporate Storytelling? Jo helt enkelt för att du vill nå framgång genom att påverka människors bild av din verksamhet och deras associationer när de hör namnet på din organisation eller ditt företag…


…då är det dags att kontakta en erfaren Corporate Storyteller och söka bilder från organisationsverkligheten.
Jag menar inte i första hand att man behöver en artist som visar hur man berättar en historia eller som visar hur man ska hålla händerna eller röra armarna. Jag menar att man behöver en person som är intresserad av er företagskultur och er verksamhet och som förstår att det finns berättelser i systemet som bättre än andra kan stötta och kommunicera viktiga värden i det ni håller på med.
Jag tycker det är alldeles för mycket HUR och för lite VAD när det nu dyker upp allt fler storytellers lite här och var på konsultmarknaden.
VAD är det vi ska skörda och berätta och VAR hittar vi dessa storyguldkorn? VAD är det vi letar efter och VARFÖR vill vi sätta just dessa berättelser i arbete?
Det är de viktigaste frågorna när vi sätter igång med Corporate Storytelling. Inte hur vi ska framföra dem. Allt för mycket fokus på framförandeteknik kan få en hämmande effekt.
Det spelar ju faktiskt ingen roll hur väl tränad man är som berättare om storyn inte har sitt självklara syfte och uppdrag för organisationens framgång. Det är inte underhållning vi talar om, även om det faktiskt, det ska inte förnekas, kan vara väldigt underhållande.
En vanlig människas berättande kan vara nog så övertygande och framförallt kan det vanliga enkla berättandet stimulera andra att dela med sig av sina berättelser.
Vad vill du nu alltså som ledare, rekryterare eller kommunikatör att människor ska få för bild och tanke när de hör om din organisation? Vad vill du kunna erbjuda de egna medarbetarna och den egna ledningsgruppen för repertoar av berättelser?
Det är en viktig utgångsfråga inför skördearbetet.
När du sen väl har dina bilder i berättelseformat hur vill du då få dem att spridas och sätta sig som din egen företags-/organisationsfolkore?
Hur ska du, för den delen, bära dig åt för att också fånga upp dina kunders eller brukares viktigaste berättelser om sig själva och om er verksamhet eller om de varor eller tjänster ni erbjuder?
Enkla och grundläggande frågor som man tar sig igenom när man ger sig in i ett storyprojekt.
Man ska veta vad man vill berätta och vad man vill visa. Sen ska man söka berättelser som kraftfullt gestaltar detta budskap. Ibland kan faktiskt också själva storyskördandet vara vägen till att förstå vad man faktiskt är och har och vad det följaktligen är man har att berätta.
På dagens intensiva marknad, med ofta snarlika varor och tjänster, är det med andra ord extra viktigt att lotsa ledare och arbetsgrupper genom organisationens kultur och kärnvärden. Att skörda i berättarkapitalet för att ingjuta kraft och energi i verksamheten.
När man väl gör det, under erfaren ledning, så förstår alla oavsett kön, ålder, utbildning eller religiös/etnisk bakgrund. Alla människor förstår organisationsberättelsens kraft och pedagogiska poänger när de kommer i kontakt med den.

%d bloggare gillar detta: