Magisteruppsats i Uppsala

Andreas Olsson och Jon Öhman har skrivit en magisteruppsats på temat Corporate Storytelling i företagsekonomi i Uppsala. Jag är en de intervjuade. Uppsatsen har titeln: Historien om hovleverantören – en studie i användandet av Corporate Storytelling. Läs den här.

%d bloggare gillar detta: