Lev ditt varumärke

Att be en kreativ person kläcka en bra idé rätt av på ett stort möte är som att gå fram till en komiker och uppmana honom eller henne säga något roligt. Det hävdar Adrian Caddy, som skriver ungefär följande apropå storytelling, i en mkt fritt översatt text som jag tolkat lite på mitt eget sätt sen jag hittade den hos Fast Company:


Tänk på era företag som kulturer fyllda av berättelser. Ta vara på varje tillfälle att framföra dessa berättelser, denna folklore, på nya spännande sätt. Erfarenheterna som finns lagrade i berättelserna om företaget, produkterna eller tjänsterna är lika mycket värda som de erfarenheter som finns i etnologin eller som den som uttrycks i konsten i samhället.
Företagsledarens uppgift, som traditionsbärare, är lika viktig som den uppgift som ligger på en skådespelare, en artist eller en författare i kulturarbetarsfären.
Genom att utveckla karaktärer, både hjältar och skurkar, genom att dramatisera verkligheten och berätta om den, kan vi ladda våra varor och ibland våra kanske svårdefinierade tjänster med känslor, associationer och personligheter.
++++++++++++++++++++++++++
Jag tycker Adrian Caddy uttrycker det hela mycket bra även om jag skruvat lite, allt finns för honom under rubriken Lev ditt varumärke. Han har iaf ett passionerat sätt att se på Corporate Storytelling som jag tilltalas av och själv står för.
Precis som komikern måste förbereda sig genom att lära sig sina berättelser så kan Corporate Storytellern hämta berättelser som längtar efter att skördas mitt i verkligheten och för att därefter framföra sin organisations viktigaste stories.
Det är just skördeprocessen som är förutsättningen för strategisk storytelling i företag och organisationer. Skådespelaren och artisten har ofta sina färdigskrivna litterära manus.
Corporate Storytellern däremot är mer dokumentärt inriktad och menar att alla manusen redan finns lagrade i verkligheten och att berättelserna egentligen bara behöver skördas och snyggas till dramaturgiskt innan de sätts i arbete för att ladda varumärket.
Precis samma sak som gäller tribens, eller nationens, FNs eller unionens berättelser!

%d bloggare gillar detta: