15 veckors distanskurs

1 september startar en 15 veckors distanskurs på temat Storytelling i organisationer på Berghs School of Communication. Det är jag som helt och hållet håller i den på uppdrag av Berghs. Kursen kommer att…


…hållas i ett virtuellt klassrum. Men den inleds och avslutas med heldagar på plats i skolans lokaler i Stockholm.
OBS denna kurs avbröts. Mer info får du av mig via storytellerakademin@storytellers.se
Det här är en kurs som utgår från företag och organisationer. Sanna berättelser kan användas i varumärkesbyggande, marknadsföring, rekrytering och organisationsutveckling. Perspektivet är alltså storytelling så som den hanteras här på storytellers.se.
Det kommer att bli väldigt spännande med det virtuella klassrummet som innebär att kursen har en egen webbplats där allt finns samlat och där vi kommunicerar. Jag kommer att lägga kommentarer och länkar där och jag kommer också, inför och efter varje kursmoment, att tala filmad direkt till kursdeltagarna.
Var och en kan förstås själv gå in när det passar honom eller henne. Skolan har en it-specialist som guidar den som känner sig osäker med hur man hanterar det virtuella klassrummet.
Jag tror att det virtuella klassrummet har flera pedagogiska fördelar jämfört med klassrumsföreläsning i vanliga livet. Var och en kan få mer utrymme.
Man kan tro att det bara är människor som bor långt bort från Stockholm som väljer distanskurs. Det stämmer också till viss del. En del bor inte i Sverige och en del bor i landet men långt bort från Stockholm. Men det är faktiskt också så att även stockholmsbaserade människor, som av en eller annan anledning vill studera just när det passar honom eller henne på dygnet, väljer distansutbildning.
Läs mer om kursbeskrivningen här. Om du inte kommer rakt till kurssidan så klickar du först på distanskurser, sen på Storytelling i organisationer.
Du får gärna kontakta mig direkt också via mejl, matts@storytellers.se om du vill höra närmare om kursen Storytelling i Organisationer på Berghs School of Communication hösten 2007.
Vi använder Luvit som webbaserat klassrum.

%d bloggare gillar detta: